Seri İlan
Kategori: Yok
Video Galeri

Gösterim: 17556
Foto Galeri

İzlenme: 228983
 

Gemlik Foto

 
 
Ürer Konak
KABOTAJ BAYRAMI VE DENİZCİLİĞİMİZ
2 Temmuz 2017, Pazar  18:56 Karakter Boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
 
Türkler, Anadolu?ya ayak basıp (1071); denizle ilişki kurmaya başladıkları ilk zamanlardan itibaren, savaşçı özelliklerini denizciliğin gerekleriyle birleştirmişler ve yüzyıllarca üç kıtanın, Akdeniz, Karadeniz, Ege?nin tek egemeni olmuşlardır. 
Çünkü, Türkiye?nin içinde bulunduğu siya si, ekonomik, jeostra tejik (askeri), coğrafi koşullar, onun denizci bir devlet olmasını gerektirmiştir. 
Türkleri denizcilikle kaynaştıran ilk öncü ÇAKABEY olmuştur. 1078 yıllarında Bizans lılara esir düşmüştür. Esirliği sırasında forsalık yapmış, deniz ve denizciliğe karşı tutku derecesinde ilgi duymuştur. 1081 de kaçarak, arkadaşları ve askerleriyle birlikte İzmir?i alarak kendi adını taşıyan bağım sız bir beylik kurmuş tur. 50 parçalık donanmasıyla Urla, Foça, Çeşme?yi ele geçirmiştir. 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetleri?nin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. 
19 Mayıs 1090 da Karaburun-Sakız Adası arasında kalan Koyun Adaları yakınla rında Bizans donan masını yenmiş, ağır kayıplar verdirmiştir. Bu bizim ilk deniz zaferimizdir. 1095 de ölümünden sonra denizciliğimiz zayıfla maya başlamıştır. 
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Alaiye (Alanya) ve Sinop alınarak, Akde niz ve Karadeniz?de hakimiyet sağlanmış tır. Ticaret yolları güvenceye alınmıştır. Tersaneler kurulmuş tur. Moğolların Anadolu?ya saldırısıy la Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamış, yıkılmış ve beylikler kurulmuştur. 
Osmanlı döneminde de denizciliğe önem verilmeye başlanmış tır. Umur Bey, Kara mürsel Bey gibi denizciler yetişmiştir. Tersaneler kurulmaya yeniden başlanmış, gemi yapımlarına başlanmıştır. Bunlardan biri de ilçemiz Gemlik?te kurulmuş tur. 
Özellikle Yükselme Dönemi denilen za man dönemi ve sonra sında büyük denizcilerimiz (Piri Reis - Turgut Reis, Cezayirli Kemal Reis, Burak Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa-Kılıç Ali Paşa-Salih Reis-Cezayirli Gazi Hasan Paşa- Piyale Paşa.... Seydi Ali Reis gibi) yetişerek üç kıtaya egemen olabilmenin en önemli etkenlerin den biri olan askeri ve sivil denizciliğimiz gelişmiştir. 
Yabancılara tanınan ayrıcalıklar (kapitülas yon) önce Fransızlara verilmiş, zamanla diğer ulusları kapsa yacak şekilde genişle tilmiştir. İkili veya çok taraflı antlaşmalarla (özellikle 1809-1841 ve sonrasındaki antlaşmalarla) boğaz lar, Akdeniz, Karade niz, Ege kıyılarında kabotaj haklarını yabancılara devretmiş tir. Yüzyıllar boyunca kıyılarımız ve limanla rımız yabancı bayraklı gemilerin uğrak yeri olmuş, Türk?ün malı ve canı tamamen yabancı personelin yönetimindeki, yaban cı bayraklı gemilerle taşınmıştır. 
Deniz ticareti kapsa mına giren bütün işler elimizden çıkmış, limanlarımızda başka uluslar rahatça hare ket etmişlerdir. Kendi karasularımızda bile eşit haklara sahip olamadığımız için denizciliğimiz, ticaretimiz yok olmaya yüz tutmuştur. 
Sultan 2. Abdülha mit döneminde yeni leştirmek istenilen donanmamıza gemiler alınmış, ancak bu gemiler kendisine karşı bir suikast yapa bileceği korkusuyla Haliç?te 30 yıl boyunca çürümeye terk edilmiştir. 
Trablusgarb (1911-1912) ve Balkan savaşlarında (1912-1913) zor durumlara düşmemizin, yardım yapamayışımızın, yenilgilerimizin en büyük nedenlerinden biridir bu denizciliğe önem vermeyişimiz... 
Cumhuriyetimizin kurulmasından sonra, 26 Nisan?da kabul edilip, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren 815 sayılı Kabotaj Kanunu ile kendi kıyılarımızda, kendi karasularımızda, kendi limanlarımızda tüm denizcilikle ilgili işleri sadece Türk Bayrağını taşıyan gemiler yapacak, ticaret hakkı yalnızca bize ait olacak ve Türk deniz araçların da kaptanlık, çarkçılık yapma hakkı yalnız Türk vatandaşlarının olacaktır. 
Atatürk, 1937 de hükümet programını açıklarken; denizci liğe verdiği önemi şöyle vurgulamıştır: ?Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anla şılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz spor kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecek tir. Çünkü, toprakları nın ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkı nın gücü ve yeteneği nin sınırı çizer. En uygun coğrafi konum da ve üç tarafı deniz lerle çevrili olan Türki ye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğin dedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk?ün büyük ulusal ülküsü olarak düşü nülmeli ve onu az zamanda başarmalıyız? 
Sen böyle söyledin, yasayı çıkarttın Atam... Günümüzde denizciliğimize, deniz ticaretimize ne kadar önem veriliyor pek bilmiyorum. Ama şu acı gerçekleri biliyorum. Komşumuz Yunanistan her Noel?de çam ağacı süslemek yerine gemi maketi süslerler. Denizciliğe öyle bir önem verirler ki bizim YAVUZ?umuz la yaşıt olan AVEROT adlı gemilerini restore ederek sergilemekte, müze yapmışlar, ziyarete açarak; gençlerine deniz sevgisini aşılamaktadırlar. Biz ise YAVUZ?un sadece pervanelerinden birini ve direğini hurdacıla ra satılmaktan kurtarabildik. Çanakka le?de destanlar yara tan NUSRET Mayın Gemisini jilet olmaktan son anda kurtardık.  
Bu haber 1222 kez okunmuştur.
 
Haber  Video Foto İlanlar
 


Kayıtlı Reklam Bulunamadı


Kayıtlı Reklam Bulunamadı
Röportaj
Uzun bir aradan sonra röportaj köşe mizde yine sizlerle beraberiz. Bugün köşemize; 'Yağmur Çiselerken, ...


Kayıtlı Reklam Bulunamadı

Beşiktaş Siemens Servisi - - kadıköy bosch servisi

Gemlik Körfez Gazetesi
Sahibi: Kadri GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Serap GÜLER  /   Adres. İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95 Gemlik / Bursa
Tüm Haklari Saklidir. sitemizdeki haberlerin kaynak gösterilmeden yayınlanması yasaktır 
Web Tasarım : Gemlik Web Tasarım (Gemlikweb)